Je maakt iets vreselijks mee wat diepe indruk op je maakt zoals b.v. een overval, auto ongeluk, verkrachting, natuurramp; het raakt je van binnen diep. Meestal lukt het daarna weer je normale leven op te pakken. Maar niet altijd, je merkt b.v. dat je nachtmerries hebt over de gebeurtenis, of iets wat je op de televisie hoort doet je plotseling  weer herinneren aan het trauma. Het kan ook een geluid zijn, een situatie, een geur die je plotseling weer aan de nare gebeurtenis doet denken. Je gaat slechter slapen, raakt soms snel geëmotioneerd en bent prikkelbaar. Je kunt de gebeurtenis niet meer wegstoppen. 

Het kan ook zijn dat de traumatische gebeurtenis niet eenmalig was maar er sprake is geweest van herhaaldelijke blootstelling aan extreme gebeurtenissen. Ik denk hierbij aan seksueel geweld, oorlogstrauma`s etc. We spreken dan van een complex trauma.

Belangrijke symptomen:

  • recidiverende pijnlijke herinneringen aan de gebeurtenis(sen)
  • herhaaldelijk nare dromen (nachtmerries), die te maken hebben met de gebeurtenis
  • vermijding of poging tot vermijding (mensen, situaties, voorwerpen, die te maken hebben met die gebeurtenis of gebeurtenissen)
  • prikkelbaar
  • overdreven schrikreacties
  • concentratieproblemen

Therapie bij trauma

Als je bij jezelf merkt dat je nog steeds last hebt, ofwel opnieuw last hebt gekregen van die nare gebeurtenis ofwel langdurig meegemaakte nare ervaringen vanuit het verleden, lijkt het me raadzaam hulp te gaan zoeken. Er zijn zeer goede traumatechnieken ontwikkeld in de loop der jaren zoals E.M.D.R. (eye movement desentizitation reprocessing) en imaginaire exposure.
Bij beide vormen van therapie worden herinneringen aan de gebeurtenis naar boven gehaald en wordt tijdens diverse sessies geprobeerd de daarbij behorende emoties te verwerken. Bij een enkelvoudig trauma (eenmalige gebeurtenis) lukt dat meestal binnen 12 sessies. Bij complexe traumatisering heb je meer sessies nodig en kan ook gebruik gemaakt worden van andere vormen van therapie zoals b.v. de inzicht gevende therapie, mentalization based therapy (MBT) of schematherapie. 
 
psycholoog dekker amstelveen
Verna Dekker
  • Geregistreerd GZ-psycholoog
  • Geregistreerd psychotherapeut
  • Vergoedingen mogelijk
Vraag of interesse?

Je kunt altijd vrijblijvend contact met mij opnemen. Ik hoor graag van je!

Ik ben lid van:
BIG Register
Deel mijn site: