Psycholoog Amstelveen biedt een uitgebreid therapieaanbod. Onderstaand vind je de verschillende therapievormen (/behandelmethoden) die mogelijk zijn.

Therapieaanbod:

Psychoanalytische psychotherapie (inzichtgevende therapie):

Deze vorm van behandelen wordt vooral toegepast bij persoonlijkheidsproblematiek, is gericht op inzicht, zelfontdekking, en de bereidheid de confrontatie met jezelf aan te gaan. Het gaat om het verhelderen van de achtergrond en betekenis van psychische problemen die je dagelijks functioneren kunnen belemmeren. Vaak gaat het om onverwerkte emotionele conflicten vanuit je kindertijd, die onderdeel geworden zijn van je persoonlijkheid en waarvan je je niet bewust bent. In de sessies worden deze emoties bewust gemaakt en kunnen, in de kindertijd aangeleerde reacties op conflicten, vervangen worden door gezondere manieren van functioneren.

Mentaliserende behandelvorm (MBT):

Dit is een vorm van psychodynamische psychotherapie waarbij het doel is te ontdekken hoe je over jezelf en de ander denkt, wat je daarbij voelt en hoe dat je reacties op anderen bepaalt. Het draagt bij tot een betere beheersing van emoties en stabielere vorming van relaties. Het wordt gebruikt wanneer er sprake is van verstoord functioneren in menselijke relaties, of bij problemen met de impulsbeheersing. Als je mentaliserend vermogen verstoord is, ben je niet goed in staat je eigen emoties waar te nemen en verandering in de houding van anderen wordt niet goed begrepen. Er is weinig ruimte om zich te realiseren dat de ander misschien iets anders bedoelt. Tijdens de therapiesessies wordt geleerd jezelf en het effect daarvan op de ander beter te leren kennen.

Cognitieve gedragstherapie:

Deze vorm van therapie is een combinatie van gedragstherapie en cognitieve therapie en is sterk gericht op de actuele klachten. Het doel is symptoombestrijding en niet de oorzaken ervan uitdiepen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen gedachten, gevoelens en gedragingen. We kijken samen hoe in jouw leven deze 3 elementen adequaat zijn geïntegreerd en hoe je daar misschien veranderingen in kunt aanbrengen. Het is een actieve therapievorm waarbij je soms ook huiswerkopdrachten kunt krijgen.

Schematherapie:

Deze vorm van therapie is een combinatie van inzicht gevende (psychoanalytische psychotherapie) en cognitieve therapie en helpt je om de oorsprong van gedragspatronen (schema`s genoemd) te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit je jeugd op deze patronen worden onderzocht, ermee aan de slag gegaan, om ze uiteindelijk te vervangen door gezondere patronen. Als b.v. de ernst van je emotionele reacties niet meer in verhouding staat tot de ernst van een gebeurtenis, kan dat een aanwijzing zijn dat een gevoelige plek, die in je jeugd is ontstaan, is meegenomen naar je volwassen leven. Vaak ben je je er niet van bewust dat er een jeugdervaring achter zit die je weer even machteloos maakt als toen je kind was.
Een belangrijk verschil met de psychoanalytische psychotherapie is o.a. dat schematherapie meer gestructureerd is

EMDR:

Deze vorm van behandeling wordt gebruikt wanneer je schokkende gebeurtenissen ofwel trauma`s hebt meegemaakt, waar je nog steeds last van hebt. Het is een kortdurend geprotocolleerde behandelmethode die de herinnering aan nare gebeurtenissen verzwakt (desensitiseert). Je kunt hierbij denken aan seksueel geweld, verkeersongeluk, overval, etc. Het kunnen enkelvoudige trauma’s zijn, maar ook complexe trauma`s. Heel kort samengevat werkt het als volgt: gevraagd wordt een nare traumatische gebeurtenis opnieuw in gedachten te roepen. Dan ga ik met mijn vingers op ongeveer 25 centimeter afstand van je ogen heen en weer bewegen, en jij volgt mijn vingers. Dit brengt een stroom van gedachten, beelden, gevoelens en lichamelijke sensaties op gang waardoor de herinnering langzaam haar kracht en emotionele lading verliest. Het wisselen van de aandacht van links naar rechts is het essentiële werkingsmechanisme. Er zijn diverse theorieën in omloop over de verklaring daarvan maar over de exacte werking tast men nog in het duister.

Relatietherapie:

Er zijn diverse stromingen binnen de relatietherapie; momenteel is EFT (Emotional Freedom Techniques) de meest gangbare vorm. Maar ook relatietherapie op basis van systeemtherapie is een effectief bewezen vorm van relatietherapie.
EFT is een vorm van therapie die zich richt op emoties, het begrijpen van de verbinding binnen de partnerrelatie. Het is gebaseerd op de hechtingstheorie van Bowlby, en gaat ervan uit dat elke negatieve energie een verstoring in je energieveld geeft en effect heeft op communicatie- en gedragspatronen. In de therapie proberen we deze negatieve patronen, die mogelijk te maken hebben met pijnlijke plekken van vroeger, bewust te maken, te verzwakken, waardoor het gedrag verandert.
Systeemtherapie gaat ervan uit dat behoeften in een relatie vooral voortkomen uit het gezin van oorsprong. Relatietherapie kan niet gezien worden als iets  alleen tussen 2 mensen, maar onderzocht moet worden welke rol ouders, grootouders, kinderen in de relatie spelen. Hoe liggen die verbanden, welke gedachten en voorbeelden zijn er vanuit het gezin van oorsprong meegegeven over b.v. liefde en relaties?

 
psycholoog dekker amstelveen
Verna Dekker
  • Geregistreerd GZ-psycholoog
  • Geregistreerd psychotherapeut
  • Vergoedingen mogelijk
Vraag of interesse?

Je kunt altijd vrijblijvend contact met mij opnemen. Ik hoor graag van je!

Ik ben lid van:
BIG Register
Deel mijn site: