Dat er wel eens spanningen in een relatie zijn is heel normaal, maar als er veel ruzies zijn, te weinig aandacht voor elkaar, geen gevoel meer hebben, elkaar van alles verwijten, conflicten over de opvoeding, opzien tegen vakanties en feestdagen, dan kun je het gevoel hebben vastgelopen te zijn. Je reageert steeds maar weer op dezelfde negatieve manier en komt er samen niet meer uit. Dan kan relatietherapie een optie zijn. Het kan ook zijn dat er ouder-kindrelatieproblemen zijn; b.v. overbeschermende ouders, overmatige druk door ouders, gebrek aan leiding geven, moeilijke pubers, overmatig druk kind, etc. In een dergelijk geval zou systeemtherapie oplossingen kunnen bieden.

Bij relatie therapie gaat het om 2 personen die een relatie met elkaar hebben, bij systeemtherapie kan het ook om 2 personen gaan, maar vaak wordt deze term meer gebruikt wanneer er meerdere gezinsleden aanwezig zijn. Belangrijk hierbij is dat de problematiek van het individu bekeken wordt in samenhang met het systeem; dit kan het gezin zijn, de buurt, familie, vrienden, etc. Bij systeemtherapie alsook bij relatietherapie gaat het om relationele problemen, manier van communiceren, invloed van omgevingsfactoren en zich steeds herhalende patronen (ook binnen diverse generaties). Dit even ter verduidelijking.

Kies voor relatietherapie als je niet tevreden bent over je relatie en het maar niet lukt het anders te doen. Er kunnen hiervoor diverse aanleidingen zijn. Bij relatietherapie kijken we zowel naar je als individu (o.a. gezin van herkomst), en in relatie tot elkaar. Misschien heeft een van de partners wel een heel ander probleem, b.v. een depressie of een burn-out. In relatietherapie probeert de therapeut helder te krijgen wat de patronen zijn in jullie relatie en hoe jullie met elkaar communiceren. Hoe ga je om met je eigen wensen en die van je partner. Wat zijn jullie bijzonderheden en patronen die je zelf meebrengt in de relatie?

Bij systeemtherapie (meerdere gezinsleden zijn aanwezig), gaat het vaak om het hele systeem, maar het kan ook zijn dat een van de gezinsleden het probleem is en dat dit veel problemen in het gehele systeem veroorzaakt. EFT (emotional, focused therapy) wordt vooral gebruikt bij relatietherapie; systeemtherapie wordt m.n. gebruikt voor het gehele systeem (gezinstherapie genoemd), maar kan ook toegepast worden als vorm van relatietherapie.

Afspraak maken

Wanneer je graag een eerste afspraak wilt maken voor relatie- of systeem therapie of wanneer je nog vragen voor mij hebt, kun je hier terecht: contactpagina Psycholoog Amstelveen. Je kan me op werkdagen met al je vragen tussen 9:00u en 17:00u ook telefonisch bereiken.
 
psycholoog dekker amstelveen
Verna Dekker
  • Geregistreerd GZ-psycholoog
  • Geregistreerd psychotherapeut
  • Vergoedingen mogelijk
Vraag of interesse?

Je kunt altijd vrijblijvend contact met mij opnemen. Ik hoor graag van je!

Ik ben lid van:
BIG Register
Deel mijn site: